AlgemeenVerenigingsnummer Atletiekunie: V0012339
Opgericht: November 1992

RREL maakt deel uit van: regio 12
Rabobank rekeningnummer: NL55 RABO 0128 254 017 t.n.v. Road Runners Etten-Leur

Locatie:
Sporthal Handbalvereniging Internos, Trivium 102 4873 LP Etten-Leur

Voor het plannen van je route naar Trivum: klik je hier!

Trainingsavond: Dinsdag aanvang 19.30 uur.Contributie sinds 01-01-2020

Recreanten:

€ 82,50 per jaar

Met wedstrijdlicentie:

€ 100,- per jaar

Wandelgroep:

€ 60,- per jaar.


Onze formulieren:
- Inschrijf- en machtigingsformulier lidmaatschap loopgroepen RREL
- Inschrijf- en machtigingsformulier lidmaatschap wandelgroep
- Inschrijf- en machtigingsformulier opstapgroep
- Aanmeldformulier donateur


Voor nieuwe leden is een afgifte van een automatische incassomachtiging verplicht.

A.u.b. formulier voor jezelf downloaden en ingevuld, ondertekend terugsturen naar de Penningmeester.
Bij voorkeur digitaal naar:


Opstartgroep:

Loopvereniging Road Runners Etten-Leur organiseert 2x per jaar een opstartgroep voor mensen die nauwelijks of nog nooit aan hardlopen hebben gedaan. Heb je al eerder hardgelopen en wil je weer beginnen, ook dan ben je van harte welkom. Wat kunnen we je bieden?

We bieden je een trainingsopbouw, waarin je op een verantwoorde manier binnen 13 weken een half uur achter elkaar kunt hardlopen. Dit alles onder de deskundige begeleiding van onze gediplomeerde looptrainer(s).


Zij-instromer:

Je loopt af en toe voor jezelf? Je zoekt gezelligheid en/of je wilt jezelf verbeteren? Overweeg dan lid te worden van onze vereniging!

Wij stellen je graag in de gelegenheid kennis te maken met onze vereniging door 3x gratis mee te trainen. In overleg met de trainer wordt de keuze bepaald van de groep die het beste bij jouw geoefendheid en/of ambitie past. Wil je na deze kennismaking lid worden van onze vereniging, dan ontvang je van onze trainers een inschrijfformulier. Vanaf de leeftijd van 16 jaar kun je lid worden van onze vereniging.

Voor aanmelden en voor meer informatie, stuur even een berichtje:


Wandelen:

Ben je geblesseerd? Om juist die binding met de club te blijven behouden hebben we gemeend om op de reguliere

trainingsavond de mogelijkheid te bieden om een gezamenlijke wandeling te doen. Wij nodigen dan de geblesseerde leden maar ook

ereleden, donateurs en oud-leden uit om hieraan deel te nemen. Je partner is dan ook van harte welkom.

Onder leiding van Bert Pietjouw wordt deze wandeling wekelijks gehouden. (onder voorbehoud van voldoende deelname)

In de regel zal de wandeling gelijktijdig eindigen met de training zodat er gelegenheid is om samen met de overige leden,

onder het genot van een drankje, te socializen.

Net als bij de zij-instromers kennen we een proefperiode van 3 avonden voor partners en oud-leden.

Na die periode kun je lid worden van de Road Runners.

Voor aanmelden en voor meer informatie, stuur even een berichtje:


Bardiensten:

De leden van Road Runners Etten-Leur draaien bij toerbeurt vrijwilige bardienst. De co÷rdinatie van de bardienst is in handen van Conny Rijken. Alle vrijwilligers zijn hiervoor volledig ge´nformeerd en ge´nstrueerd. Voor vragen en opmerkingen over de bardienst is Conny Rijken bereikbaar per e-mail op connyrijken@gmail.com of telefonisch (in noodgevallen) op 06-13603588.
Kijk voor het actuele rooster van de bardienst: Rooster Bardienst RREL

Opzeggen:

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar vˇˇr 1 november, per e-mail aan de penningmeester:
Bij niet tijdige opzegging is men het inschrijfgeld aan de Atletiekunie verschuldigd (artikel 5 en 6 van het Huishoudelijk Reglement)
De opzegging is pas definitief, als je een schriftelijke bevestiging hiervan hebt ontvangen.Leden van Verdienste:
- Rina Feijen
- Ton Blok
- Jack Peeters
- Rien Rosá