ReglementenBekijk en download hier onze Statuten en Reglementen:

Voor alle leden en vrijwilligers (of hun wettelijk vertegenwoordigers) van Road Runners Etten-Leur zijn onderstaande documenten bindend.

Statuten:
Onze Statuten zijn onze grondregels. Dit zijn bepalingen die ten grondslag liggen aan onze vereniging.
Klik hier voor: Statuten


Huishoudelijk Reglement:
In het huishoudelijk reglement staan de regels van onze vereniging. Deze regels ondersteunen de statuten.
Klik hier voor: Huishoudelijk Reglement


Privacy Policy:
Road Runners Etten-Leur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Road Runners Etten-Leur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Klik hier voor: Privacy Policy